OSX 10.11 El Capitàn vs Soundflower

En la versió del Mac OSX 10.11 només funciona la versió del Soundflower :

Soundflower 2.02b

Desinstal·lem la versió antiga “Uninstall Soundflower.scpt”
Reiniciem
Instal·lem la versió nova
Reiniciem

Crearem un dispositiu multi-sortida

Seleccionarem el dispositiu multi-sortida per reproduir:

Per captura l’audio amb el FLDIGI cal configurar:

FLDIGI configuració

Combinat amb el AU Lab gratuït de Apple es poden crear filtres d’audio pel GPRX o d’altres.

https://www.apple.com/itunes/mastered-for-itunes/
https://images.apple.com/itunes/mastered-for-itunes/docs/au_lab.zip

Exemple de configuració: