Android Studio vs OpenSuSE 13.2

Per poder fer funcionar l’Android Studio amb la OpenSuSE 13.2 Cal instal·lar la versió de Java d’Oracle: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html Ens baixem la versió RPM del paquet JDK que ens correspongui segons las nostra arquitectura, en el meu cas jdk-8u25-linux-x64.rpm Desde la consola com a usuari ‘root’ executem: rpm -Uvh jdk-8u25-linux-x64.rpm Un cop instalat el paquet amb … Llegiu més