Movistar Fibra – Mikrotik

Categories: Tecnologia de la Informació

Exemple de configuració per un router Mikrotik perquè funcioni amb la fibra de Movistar. Per què funcioni la TV s’ha de mirar la configuració del router original i mirar que IP tenim assiganada a l’interficie de la VLAN 2. Només caldrà configurar-la i funcionarà. /ip address add address=10.x.x.x/9 interface=vlan2-tv network=10.128.0.0

Habilitar Microsoft Windows 7 com a router

Categories: Tecnologia de la Informació

Perquè un Microsoft Windows 7 funcioni com un router cal habilitar una clau en el registre: Executem: regedit I busquem la cadena: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters Canviem el DWORD IPEnableRouter de 0 a 1 i reiniciem l’ordinador. http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc962461.aspx Es pot comprovar amb ipconfig /all si s’ha habilitat correctament,