Blender per impressió 3D

Configuració de Blender per utilitzar-lo per impressió 3D. La versió de Blender d’aquest article és: 2.82

Instal·lem el Add-On a través del menú de preferències de Blender

Preferències Blender

Ara ajustarem la interfície per fer-la compatible amb els software de tall (Slicers)

Ajustarem les unitats d’escala a : 0.001 i mil·límetres

Ajustaments a l’escena

Ajustarem també l’escala del Overlays Viewport a 0.001

ViewPort Overlays Scale

Opcionalment podem ajustar el tamany de la vista amb el tamany que ens vagi bé. Jo poso uns centímetres més del tamany màxim d’impressió

Tamany de la vista

Per guardar les preferències o farem en el menú següent