DD creació de fitxers grans a l’instant

Per crear de forma instantània un fitxer del 10G amb dd:

dd if=/dev/zero of=10G-file.raw bs=1G count=0 seek=10

Per escriure una imatge de disc dins d’un fitxer existent

dd if=imagedisk.raw of=disk.raw conv=notrunc