Dockerfile per MariaDB en OpenSuSE 13.2

Deixo un exemple d’un dockerfile per instal·lar un container de mariadb en OpenSuSE 13,2.

Està fet en un host OpenSuSE 13.2. amb la imatge docker oficial de la mateixa distro.

mariadb-dockerfile-scs0.1.tar.gz