OpenSuSE 12.3 tamany del Journal del Systemd

Problema


El tamany del journal del systemd creix sense control en el sistema:

opensuse:~ # journalctl --disk-usage
Journals take up 4.0G on disk.
opensuse:~ #

Causa


No hi ha posat cap límit a la configuració del journal en el sistema.

Solució


Editem el fitxer:

vim /etc/systemd/journald.conf

Afegim la línia:

SystemMaxUse=100M

I reiniciem el journal:

service systemd-journald restart

Comprovem l’ocupació del journal en el disc:

opensuse:~ # journalctl --disk-usage
Journals take up 93.0M on disk.
opensuse:~ #