Script prova d’estrés servidor IMAP amb Bash

Per fer una prova d’estrés d’un servidor IMAP que inclou l’autenticació i després el llistat de carpetes.

Per executar múltiples instàncies del l’script:

seq 100|xargs -i -n 1 -P 100 ./test_imap {}

L’script de connexió via port IMAP desde el Bash:

#!/bin/bash
exec 3<>/dev/tcp/servidor.domini/143
echo ". LOGIN usuari password" >&3
echo '. LIST "" *' >&3
echo ". LOGOUT" >&3
RESULT=`cat <&3 |grep INBOX`
if [ "$RESULT" ]; then 
	echo "OK $1"
else
	echo "KO $1"
fi