SED edició ràpida

Per editar fitxers de forma ràpida i massiva podem utilitzar SED.

sed -i 's/cadena a substituïr/text-nou/g' *.txt

Substituïr retorn de carro per un caràcter

 cat fitxer_de_llista.txt | sed ':a;N;$!ba;s/\n/|/g'

Elimina la línia sencera que contingui “/2019”

sed -i "/\/2019/d" transfer.log

Eliminar línies buides

sed -i '/^$/d' text.txt

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

five × two =