Transferir gran quantitat de fitxers entre dos servidors amb TAR i SSH

Moltes vegades ens trobem amb pocs recursos per poder fer la tasca d’administració de servidors.

Un bon exemple és la necessitat de transferir grans quantitas de fitxers entre dos servidors

Això és pot fer d’una manera relativament fàcil amb servidors que disposin de SSH i TAR.

La comanda sería:

tar -zcSf - directori_origen/ | ssh servidor.desti tar -zxf - -C 

El paràmetre ‘z’ del tar afageix compressió a la transferència i guanyem en temps.