Viking i dades DEM

Script per descarregar les dades DEM manualment ja que el Viking 1.7 de la Linuxmint no ho fa automàticament.

Gràcies a José Gómez Castaño

https://gist.github.com/jgcasta/10975000

#!/bin/bash

# Download SRTM2 Tiles for Iberia (http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/)
#
# Jose Gomez Castano jgomez03@pdi.ucm.es

wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N35E000.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N35E001.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N35E002.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N35E003.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N35E004.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N35E005.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N36E000.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N36E001.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N36E002.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N36E003.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N36E004.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N36E005.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N36W002.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N36W003.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N36W004.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N36W005.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N36W006.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N36W007.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N36W008.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N36W009.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N37W001.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N37W002.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N37W003.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N37W004.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N37W005.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N37W006.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N37W007.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N37W008.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N37W009.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N38E000.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N38E001.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N38W001.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N38W002.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N38W003.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N38W004.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N38W005.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N38W006.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N38W007.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N38W008.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N38W009.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N38W010.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N39E000.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N39E001.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N39E002.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N39E003.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N39E004.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N39W001.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N39W002.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N39W003.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N39W004.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N39W005.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N39W006.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N39W007.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N39W008.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N39W009.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N39W010.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N40E000.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N40E003.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N40E004.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N40W001.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N40W002.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N40W003.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N40W004.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N40W005.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N40W006.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N40W007.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N40W008.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N40W009.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N41E000.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N41E001.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N41E002.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N41E003.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N41W001.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N41W002.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N41W003.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N41W004.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N41W005.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N41W006.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N41W007.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N41W008.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N41W009.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N42E000.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N42E001.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N42E002.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N42E003.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N42W001.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N42W002.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N42W003.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N42W004.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N42W005.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N42W006.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N42W007.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N42W008.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N42W009.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N42W010.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N43E000.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N43E001.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N43E002.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N43E003.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N43E004.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N43E005.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N43W001.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N43W002.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N43W003.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N43W004.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N43W005.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N43W006.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N43W007.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N43W008.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N43W009.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N43W010.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N44E000.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N44E001.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N44E002.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N44E003.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N44E004.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N44E005.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N44W001.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N44W002.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N45E000.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N45E001.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N45E002.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N45E003.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N45E004.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N45E005.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N45W001.hgt.zip
wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N45W002.hgt.zip

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

eleven − 11 =