VirtualBox 64Bit vs Windows 10

Per poder disposar de 64Bits a les màquines virtuals amb VirtualBox dins de Windows 10 cal:

Habilitar les extensions de virtualitzaició a la BIOS del PC
Desinstal·lar les caraterístiques de Hyper-V de Windows.