Citrix ICA Receiver: Error: “SSL Error 61: You have not chosen to trust ‘Certificate Authority’…”

Per poder utilitzar un escriptori remot basat en Citrix en GNU/Linux primer caldrà instal·lar el client ICA.

Hem d’obtenir el client aquí:

Citrix Receiver for Linux

Un cop instal·lat podem provar la connexió.

Llavor m’he trobat amb l’error:

SSL Error 61: You have not chosen to trust Certificate Authority ... etc

Sembla ser que el client no té els certificats necessaris per poder completar la connexió.

Llavors anem al proveïdor, en aquest cas Go Daddy, per descarregar-nos el certificat que ens diu que falta.

https://certs.godaddy.com/repository

Un cop fer això instal·larem el certificat al client.

cp /home/sergi/Downloads/gdig2.crt /opt/Citrix/ICAClient/keystore/cacerts

Llavors només queda fer un c_rehash del directori on estan els certificats per tal de crear els links simbòlics amb el hash del certifcat.

c_rehash /opt/Citrix/ICAClient/keystore/cacerts/

Tornem a provar la connexió i hauria de connectar sense problemes.