Deshabilitar controlador en GNU/Linux com a paràmetre en el GRUB

Necessitem no carregar un control·lador en el moment de l’arrecanda d’un sistem GNU/Linux:

Afegirem en la línia del GRUB

nom_del_controlador.disable=1

o

nom_del_controlador.blacklist=yes