SOCKS5 Proxy amb GNU/Linux i OpenSSH

Com crear un proxy socks de forma ràpida i senzilla:

screen -dmS PROXY ssh -D 10000 usuari@servidor.net
export http_proxy="socks5://127.0.0.1:10000" https_proxy="socks5://127.0.0.1:10000"
export ALL_PROXY="socks5h://127.0.0.1:10000"
curl -x $http_proxy https://google.cat

Config en el servidor

AllowTcpForwarding yes

Amb els navegadors caldrà configurar les opcions de proxy.