IPv6

Volem veure les estadístiques de paquets amb iproute2. De sempre s’ha utilitzat ifconfig però amb iproute2 es pot fer de la forma següent:

ip -s link show he-ipv6

6: he-ipv6@NONE: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1480 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
  link/sit 192.168.1.1 peer 192.168.1.2
  RX: bytes packets errors dropped overrun mcast
  330353900 465900  0    0    0    0
  TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
  73840575  582079  0    0    0    0

Preferència IPv4 sobre IPv6

Editar el fitxer /etc/gai.conf i descomentar aquest línia

precedence ::ffff:0:0/96 100

TCPDUMP

tcpdump -v ip6

DNSMASQ DHCP Server

enable-ra
dhcp-range=eth0,2000:570:c901:1::8c,2000:570:c901:1::ff,ra-only,64,1h
dhcp-option=option6:dns-server,[2000:570:c901:1::1]

dhcp-host=05:1e:c2:01:18:75,192.168.0.3,2000:570:c901:1::3,host3
dhcp-host=05:aa:14:90:00:40,192.168.0.4,2000:570:c901:1::4,host4
dhcp-host=05:60:6e:da:9d:68,192.168.0.5,2000:570:c901:1::5,host5

DNSMASQ DHCP LEASES

cat /var/lib/misc/dnsmasq.leases
1568978878 1859820904 2000:570:c901:1::4 host4 00:04:fe:d1:e7:8c:1c:ce:82:f1:27:8d:96:65:1a:91:4d:f4

Deixa un comentari

20 + 13 =