Menú ocult pels concentradors HP Procurve

Per accerdir al menú ocult:

  • Entrem (console, telnet, SSH, etc.) al CLI
  • Teclejem “edomtset” i enter
  • Teclejem “edomtset” i enter (dos cops)
  • El símbol del sistema canviarà de “#” a “$”
  • Premem la tecla ? per veure les opcions disponibles
  • Teclejem “exit” i enter per sortir