Problemes amb la rèplica amb ZFS

PROBLEMA

Repliquem un volum en ZFS a un altre NAS amb MBUFFER. Aparentment finalitza correctament però quan fem l’incremental del següent snapshot surt l’error:

cannot receive incremental stream: destination  POOL/DATASET has been modified since most recent snapshot

CAUSA

Ens trobem el procés MBUFFER en el NAS destí encara actiu però la rèplica ja ha acabat. Potser per culpa del ‘atime’ o algun flag que pugui modificar el volum del destí.

SOLUCIÓ

Matem el procés de MBUFFER en el NAS destí.
Fem un rollback en el NAS destí del DATASET que hem replicat i que no deixa fer l’incremental.

zfs rollback pool/DATASET@replica_2015-07-20-00-02-57