OpenSuSE 12.3 vs iSight camera Macbook 4,1

Per fer funcionar la càmara del MacBook 4,1 en una OpenSuSE 12.3 cal:

zypper install isight-firmware-tools

Després caldrà muntar la partició del MacOSX per tal de copia el controlador per extreure el Firmware

La ubicació del firmware està a:

/System/Library/Extensions/IOUSBFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleUSBVideoSupport.kext/Contents/MacOS/AppleUSBVideoSupport

També el pots obetnir d’aquí:

AUVideoS.zip

Copiem el fitxer en directori local i llavors fem l’extracció del firmware per instal·larlo perquè el kernel el reconegui.

ift-extract -a AppleUSBVideoSupport

Només caldrà reinciar l’ordinador i provar-la amb el Kopete per exemple.

Bus 002 Device 006: ID 05ac:8501 Apple, Inc. Built-in iSight [Micron]