OpenSuSE TUMBLEWEED: Baixar de versió un paquet (Downgrade Package)

Ens trobem amb un bug a la versió de OpenSSH 7.7p1. No podem fer VPNs per ssh. Ens veiem obligats a fer un downgrade del paquet fins que resolguin el problema.

Mirem el log del zypper per veure versions:

cat /var/log/zypp/history |grep openssh
 2018-05-14 12:13:46 openssh-7.6p1-6.1.x86_64.rpm installed ok
 2018-05-14 12:13:46|install|openssh|7.6p1-6.1|x86_64||repo-oss|c13236d444d0596c6b748dfeb4f7f80e111498fc2a2e0e756189503d7b7af0f3|
 2018-05-30 22:55:31 openssh-7.7p1-1.1.x86_64.rpm installed ok
 2018-05-30 22:55:31|install|openssh|7.7p1-1.1|x86_64||repo-oss|2744975083dbea2919db63064c96b2af22901056f91381f068cac328fc28f5ec| 

En la distro Leap seria així:

zypper pa -ir repo-oss|grep openssh
zypper in -f openssh=7.6p1

En la distro rolling de SuSE això no és possible així o sigui que ens baixarem el paquet de la Leap i el farem servir blocant les actualitzacions per aquest paquet fins que hi hagi una versió amb el bug solventat.

wget http://download.opensuse.org/distribution/leap/15.0/repo/oss/x86_64/openssh-7.6p1-lp150.7.4.x86_64.rpm
wget http://download.opensuse.org/distribution/leap/15.0/repo/oss/x86_64/openssh-helpers-7.6p1-lp150.7.4.x86_64.rpm

zypper install -f /root/openssh-7.6p1-lp150.7.4.x86_64.rpm
zypper install -f /root/openssh-helpers-7.6p1-lp150.7.4.x86_64.rpm
zypper addlock openssh
zypper addlock openssh-helpers

service sshd restart

Ja ho tenim