Reduir el tamany d’un fitxer PDF

Tenim fitxers PDF que ocupen molt i ens agradaria reduir-ne l’espai

Ho farem amb Ghostscript. Cal tenir els paquets instal·lats en la nostra distribució Linux o MacOSX.

Després executarem convertirem el fitxer PDF a format Postscript PS.

Obrirem un terminal i executarem les següents comandes:

pdf2ps nom_del_fitxer.pdf

Ens crearà un fitxer del tipus PS amb el nom del PDF

nom_del_fitxer.ps

Aquest procés pot ser llarg en el temps. Paciència

Un cop tenim el fitxer PS el convertirem de nou amb PDF mitjançant la comanda

ps2pdf14 -dPDFSETTINGS=/ebook nom_del_fitxer.ps nom_del_fitxer-reduit.pdf

Un cop acabat el procés tindrem el PDF reduït

Amb ImageMagick seria de la següent manera:

convert -density 150 nom_del_fitxer.pdf nom_del_fitxer_reduït.pdf