Sincronització d’Hora en CentOS 7 (or RHEL 7)

Per habilitar la sincronització de hora en un servidor CentOS 7 sense necessitat de tenir un servei NTP actiu.

yum -y install ntpdate
systemctl enable ntpdate

Editem el fitxer de configuració /etc/sysconfig/ntpdate

vim /etc/sysconfig/ntpdate
# Options for ntpdate
OPTIONS="-p 2 ntp0.fau.de"

# Number of retries before giving up
RETRIES=2

# Set to 'yes' to sync hw clock after successful ntpdate
SYNC_HWCLOCK=yes
systemctl start ntpdate