SCREEN: Com saber si estem dins d’una sessió amb screen?

On estem si treballem amb screen ? Fàcil: echo $STY Per fer scroll dins de la consola per defecte té 1024 línies. Amb el paràmetre -h numlinies es pot incrementar el buffer. Per accedir al buffer es fa amb: Podem navegar amb els cursors amunt i avall. Per sortir d’aquest mode: Per guardar una captura … Llegiu més

Cosetes de BASH

Per recordar, Per substituir un caràcter d’una variable cal fer: sergi@host:# TCPPORTS=”80,443,9292,8774,8776,8777,8080,9696,8776,5000″; echo ${TCPPORTS/,/ } 80 443,9292,8774,8776,8777,8080,9696,8776,5000 Ep però això no és el què volem. Volem substituir tots els caràcters, no només 1. Llavors afagirem dos signes de dividir entre el nom de la variable i el caràcter a substituir // sergi@host:# TCPPORTS=”80,443,9292,8774,8776,8777,8080,9696,8776,5000″; echo ${TCPPORTS//,/ … Llegiu més