Entrar en un container Docker sense SSH

Temps de lectura: 1 minutPer accedir a un container Docker no ens cal tenir el servei de SSH en marxa. Només ens cal utilitzar la comanda nsenter. Això ens permetrar tenir una shell a l’espai de kernel que fa servir el procés del container. Per sortir només caldria una exit ja que és una shell. És una alternativa a: