openHAB2 Wake On Lan

Fa poquet que estic ficat amb el tema de IoT i automatització de llars. En aquest punt openHAB2 és una solució open source molt potent i que disposa d’una multitud de opcions per fer una llar intel·ligent.

Ara, és un mon saber com funciona.

Té pocs requeriments de hardware o sigui que amb una Raspberry PI podem fer ja moltes coses

Aquí posaré un exemple de configuració per engegar i parar servidors via WakeOnLan (wol).  Què podem enllaçar també via iFTTT a dispositius Google Home o Amazon Eco per fer-ho més divertit.

Per poder donar d’alta el server utilitzarem el ‘binding’: network:pingdevice

Caldrà també tenir instal·lat el: Wake-on-LAN (WoL) Binding

Aquí posarem la IP del servidor i sabrem si està Online o no.

Per poder definir les accions de arrancada i parada haurem d’accedir via consola a la Raspberry PI i configurar una sèrie de fitxer per tal que faci el què nosaltres volem

Ens farà falta l’adreça MAC del servidor per especificar-la a l’ítem

cat /etc/openhab2/items/ServerPower.items <<EOF
Switch ServerPower "Power" { channel="network:pingdevice:0460afbb:online" }
Switch ServerWOL "Power" { wol="192.168.0.255#fc:bb:15:91:20:78" }
EOF

En aquest exemple tinc intercanviades les claus SSH entre la Raspberry PI i el servidor i habilitada la shell per l’usuari openhab. És pot fer d’altres maneres.

cat /etc/openhab2/rules/ServerPower.rules <<EOF
rule "Server Power"
when
Item ServerPower received command
then
if(receivedCommand == ON) ServerWOL.sendCommand(ON)
else executeCommandLine("ssh server poweroff")
end
EOF