XDMCP des d’un Mac OSX

Per fer Login a una consola X des d’un Mac OSX cal executar la següent comanda:

Xephyr :1 -screen <resolució> -query <host>

Exemple:

Xephyr :1 -screen 1024x768 -query 192.168.1.10