diff i patch

Crear un patch a partir de dos fitxer en GNU/Linux.

Creem el fitxer original

1. Línia original 1
2. Línia original 2
3. Línia original 3

Modifiquem el fitxer original i creem un fitxer modificat

1. Línia original 1
Línia insertada en el fitxer original
2. Línia original 2
3. Línia original 3

Generem el fitxer de patch amb les diferencies

diff -u fitxer_original fitxer_modificat >fitxer.patch

El fitxer resultant queda així:

--- fitxer_original     2012-09-03 11:18:47.000000000 +0200
+++ fitxer_modificat    2012-09-03 11:19:27.000000000 +0200
@@ -1,3 +1,4 @@
 1. Línia original 1
+Línia insertada en el fitxer original
 2. Línia original 2
 3. Línia original 3

Per aplicar després en fitxer patch al fitxer original fem

patch -p0 -i fitxer.patch