Centos 6 KVM serial console (virsh)

Per poder accedir per consola ‘virsh’ a un guest en KVM cal afegir això:

Crearem el fitxer /etc/init/serial.override a partir del original:

cp /etc/init/serial.conf /etc/init/serial.override

Afegirem la línia:

exec agetty -h -L -w /dev/ttyS0 115200 vt102

Per poder veure la seqüencia d’inici també cal canviar la configuració del Grub:

En el fitxer /boot/grub/grub.conf:

Cal modifica les entrades del grub afegint console=ttyS0:

Exemple:

        kernel /vmlinuz-2.6.32-431.11.2.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/VolGroup-lv_root rd_NO_LUKS  KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=es rd_NO_MD rd_LVM_LV=VolGroup/lv_swap SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto LANG=ca_ES.UTF-8 rd_LVM_LV=VolGroup/lv_root rd_NO_DM rhgb quiet console=ttyS0