Python : “inconsistent use of tabs and spaces in indentation”

Si t’agrada programar scripts i entres en Python ens podem tornar una mica bojos amb els editors de text els tabuladors, espais i la sagnia (identation en anglès).

Per fer-ho correctament, i per tal que no ens doni errors desagradables al compilar, hauríem de substituir els tabuladors per espais. Concretament 4 espais per tabulador.

En el cas de vim (el millor editor de text) es faria de la següent manera:

:%s/\t/    /g

Com ens agrada tant Python doncs reconfigurarem l’editor Vim perquè en cas que es vulgui fer una sagnia crei 4 espais en el seu lloc.

echo "set tabstop=4 shiftwidth=4 expandtab" >> ~/.vimrc

Un cop aplicada la configuració si es vol reconvertir un fitxer només caldrà executar l’ordre dins l’editor:

:retab