Arxiu d'etiquetes: console

Hyper-V , OpenSuSE resolució de video en la consola

Per poder gaudir d’una resolució acceptable en una VM en HyperV en OpenSuSE 13.2 cal:

Modificar el grub per ajustar la resolució:

O desde el YaST2 afegim el paràmetre:

Centos 7 KVM serial console (virsh)

Per poder accedir per consola ‘virsh’ a un guest en KVM cal afegir això:

Editatem el fitxer amb el nostre editor preferit (vim) /etc/sysconfig/grub:

Afegirem a la línia:

Executarem per actualitzar la config:

Comprovar l’accés a root a través d’aquesta console al fitxer /etc/securetty

Truc:

Per habilitar sense reiniciar:

OpenSuSE 13 vs KVM serial console (virsh)

Per tenir accés desde la consola:

Amb el Yast modificar en l’apartat

System/Boot Loader

Marcar l’opció de serial console.

Per la consola un cop arrencat el sistema cal fer:

Per poder habilitar l’accés de l’usuari root

Cal modificar el fitxer /etc/securetty afegir:

Centos 6 KVM serial console (virsh)

Per poder accedir per consola ‘virsh’ a un guest en KVM cal afegir això:

Crearem el fitxer /etc/init/serial.override a partir del original:

Afegirem la línia:

Per poder veure la seqüencia d’inici també cal canviar la configuració del Grub:

En el fitxer /boot/grub/grub.conf:

Cal modifica les entrades del grub afegint console=ttyS0:

Exemple:

Hackberry A10 – RS232

La connexió a la placa hackberry per consola RS232 mitjançant un USB TTL serial converter és:

 

hackberry

Més informació per configurar la Wifi i d’altres coses aquí:

http://muxe.org/blog/term/hackberry-a10