Apple: Teclat alumini 221

Per tenir configurat correctament el teclat d’alumini d’apple 221 farem el descrit a continuació. Per saber quina lletra del teclat estem premen farem servir la comanda següent: Per canviar el comportament del driver del kernel farem servir: A la configuració del teclat dins les preferències de Linutx Mint s’ha de deixat sense marcar l’apartat Comportament … Llegiu més

OpenSuSE TUMBLEWEED: Baixar de versió un paquet (Downgrade Package)

Ens trobem amb un bug a la versió de OpenSSH 7.7p1. No podem fer VPNs per ssh. Ens veiem obligats a fer un downgrade del paquet fins que resolguin el problema. Mirem el log del zypper per veure versions: En la distro Leap seria així: En la distro rolling de SuSE això no és possible … Llegiu més

OpenSuSE 13 vs KVM serial console (virsh)

Per tenir accés desde la consola: Amb el Yast modificar en l’apartat System/Boot Loader Marcar l’opció de serial console. Per la consola un cop arrencat el sistema cal fer: ln -s /usr/lib/systemd/system/serial-getty@.service /etc/systemd/system/getty.target.wants/serial-getty@ttyS0.service Per poder habilitar l’accés de l’usuari root Cal modificar el fitxer /etc/securetty afegir: ttyS0