OpenSuSE 13 vs KVM serial console (virsh)

Temps de lectura: 1 minutPer tenir accés desde la consola: Amb el Yast modificar en l’apartat System/Boot Loader Marcar l’opció de serial console. Per la consola un cop arrencat el sistema cal fer: Per poder habilitar l’accés de l’usuari root Cal modificar el fitxer /etc/securetty afegir:

OpenSuSE 12.3 tamany del Journal del Systemd

Temps de lectura: 1 minutProblema El tamany del journal del systemd creix sense control en el sistema: Causa No hi ha posat cap límit a la configuració del journal en el sistema. Solució Editem el fitxer: Afegim la línia: I reiniciem el journal: Comprovem l’ocupació del journal en el disc:

Android Studio vs OpenSuSE 13.2

Temps de lectura: 1 minutPer poder fer funcionar l’Android Studio amb la OpenSuSE 13.2 Cal instal·lar la versió de Java d’Oracle: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html Ens baixem la versió RPM del paquet JDK que ens correspongui segons las nostra arquitectura, en el meu cas jdk-8u25-linux-x64.rpm Desde la consola com a usuari ‘root’ executem: Un cop instalat el paquet amb el nostre usuari